Často kladené otázky a naše odpovědi

 

Jak vybrat vhodnou čističku vzduchu?

Především podle technických parametrů:

– maximální výkon uvedený v m3/h (čím více vzduchu je čistička schopna vyčistit za hodinu, tím lépe). Čím výkonnější zařízení, tím méně hluku bude vytvářet během čištění. Distributoři některých čističek vzduchu je „doporučují“ pro příliš velké prostory, což vede k tomu, že spotřebič je během provozu maximálně hlučný;

– hlučnost (čím menší, tím lépe) – Nízká hladina hluku zaručuje komfort a umožňuje účinné čištění vzduchu také během spánku. Na trhu je celá řada mizerně vyrobených čističek s nízkým výkonem a vysokou hlučností. Pokud nebudete tomuto parametru věnovat pozornost během nákupu levné a málo výkonné čističky vzduchu, určitě budete později litovat;

– provozní náklady – Cena samotné čističky vzduchu není vše. K dalším výdajům (které distributoři tohoto typu zařízení často skrývají) patří náklady na provozní materiál (filtry, ionizační vložky, UV lampy, biosorbenty, odstraňovače kamene atd.). Vždy se vyplatí si zjistit, co a kdy bude potřeba zakoupit, aby čistička vzduchu byla plně funkční. Zde můžete najít zajímavý PŘÍKLAD;;

– nabízené funkce – Při výběru vhodné čistírny vzduchu je dobré vědět: jaké funkce nabízí daný přístroj? K čemu ho můžeme používat? Zda návod k obsluze popisuje činnost dané funkce a její přínos pro uživatele? Zda daná funkce přispívá k procesu čištění vzduchu, nebo zda jde pouze o nepotřebnou „vychytávku“?;

– spotřeba energie (čím méně, tím lépe) – pamatujme na to, že je to další elektrický spotřebič, který má vliv na náš účet za energie;

– značka čističky vzduchu – Renomovaná značka vždy zvyšuje pravděpodobnost, že si pořídíme kvalitnější výrobek, nebudeme mít problém se zárukou a pozáručním servisem a budeme mít bezproblémový přístup k provozním materiálům;

– Certifikát účinnosti – Prakticky všechny čističky vzduchu na trhu jsou propagovány jako účinný prostředek proti nejagresivnějším patogenům, které se nacházejí ve vzduchu: alergenům, virům, bakteriím, plísním atd. Při výběru vhodného zařízení si proto musíme ověřit, jaké certifikáty mají výrobci k dispozici. Ti renomovaní vždy dokládají příslušné dokumenty, které vydaly oprávněné nezávislé instituce;

nahoru

 

Co dzieje się ze zjonizowaną drobiną, kiedy opadnie na ziemię?

Staje się za ciężka by w dalszym ciągu unosić się w powietrzu i opada. Najważniejsze jest, że te zanieczyszczenia nie są już w powietrzu, którym oddychamy, co sprawia, że stają się całkowicie nieszkodliwe. Jeśli nie unoszą się w powietrzu to mają zamkniętą drogę do naszych płuc. Kiedy opadną zostają usunięte w czasie regularnych porządków, a więc podczas odkurzania i ścierania kurzu.
do góry

 

Co se děje s ionizovanou částicí, když dopadne na zem?

Ztěžkne, a proto se nadále nemůže vznášet ve vzduchu a klesá k zemi. Podstatné na celé věci je fakt, že tato částice už nezatěžuje vzduch, který dýcháme, a proto je zcela neškodná. Pokud se nevznáší ve vzduchu, pak nemůže proniknout do našich plic. Když klesne k zemi, odstraníme ji při pravidelném úklidu, a tedy během vysávání a utírání prachu.
nahoru

 

Co je zdrojem znečištění uvnitř místnosti?

Prach, lidé (odumřelé buňky pokožky, vlasy, parfémy atd.), koberce, matrace, nábytek, polštáře, deky, klimatizace, čisticí prostředky, osvěžovače vzduchu, aerosoly, prostředky proti hmyzu, vlhkost, výpary z vaření, domácí zvířata, hmyz a další drobní živočichové, jídlo, cigaretový kouř, dřevo a další materiály použité ke stavbě domu.
nahoru

 

V čem spočívá inteligentní zvlhčování?

Nejlepší zvlhčovače vzduchu na trhu mají zabudovaný vlhkoměr, který po dosažení určité vlhkosti vzduchu zastaví proces zvlhčování. Na první pohled se to jeví jaké dobré a pohodlné řešení. Bohužel optimální vlhkost není pevným parametrem a mění se v závislosti na teplotě. Čím vyšší teplota, tím bude pro nás výhodnější nižší vlhkost a naopak. V případě teploty nižší než 18 °C bude vlhkost udržována na hodnotě přibližně 65 %, při teplotě vyšší než 24 °C bude vlhkost udržována v úrovni maximálně 55 %.

 

Existuje nějaký negativní vliv iontů Plasmacluster na lidské zdraví?

Tyto ionty jsou zcela neškodné a bezpečné, protože chemické částice s podobným složením se nacházejí ve volné přírodě. (Protože lidské tělo má na svém povrchu statický elektrický náboj, ionty při nárazu na kůži zanikají. Pouze viry a spory plísní se po obklopení ionty rozkládají.)
nahoru

 

Působí ionty Plasmacluster účinně proti všem virům?

Naše dosavadní zkušenosti to potvrzují. V současnost probíhají výzkumy dalších účinků působení iontů Plasmacluster.
nahoru

 

Liší se ionty Plasmacluster od záporně nabitých iontů?

Ano. Shluky iontů Plasmacluster se skládají z kladných a záporných iontů. Tyto shluky vytvářejí hydroxylové radikály s velmi velkou silou, která ničí viry a spory plísní a také odstraňuje nepříjemné pachy ze vzduchu. Záporné ionty naopak zajišťují pouze pocit svěžího vzduchu v místnosti. Shluky kladných a záporných iontů se vyskytují přirozeně v přírodě a jsou zcela neškodné a bezpečné.
nahoru

 

Jsou ionty Plasmacluster neškodné, pokud proniknou do dýchacích cest nebo se dostanou do kontaktu s kůží?

Ano. Dokonce i když přijdou do kontaktu s kůží nebo když proniknou do organismu společně se vzduchem, nic se nestane, protože jsou zcela neškodné.
nahoru

 

Mohou ionty Plasmacluster pomáhat proti nachlazení?

Ionty Plasmacluster zneškodňují viry, ale neléčí projevy nachlazení.
nahoru

 

Mohou ionty Plasmacluster bojovat proti chřipkovým virům?

Ano, ionty Plasmacluster zneškodňují viry, které jsou přítomny ve vzduchu.
nahoru

 

Je systém čištění vzduchu Plasmacluster Sharp lepší než systémy, které používají pouze HEPA filtry?

Systémy, které využívají jen HEPA filtry, jsou schopny odstranit částice o průměru maximálně 0,3 mikronů. Systém založený na technologii Plasmacluster odstraňuje ze vzduchu částice velikosti 0,01 mikronů. Přístroje Plasmacluster dokáží se srovnatelnými náklady vyčistit místnosti s mnohem větší plochou. Modely vybavené pouze HEPA filtry využívají pouze filtr, a proto čistí pouze vzduch, který projde čističkou. Systém Plasmacluster Sharp emituje do vzduchu látky, které aktivně vyhledávají a neutralizují nečistoty. Čističky vzduchu Sharp mají mnohem levnější provoz než přístroje s HEPA filtry, ve kterých je potřeba tyto filtry pravidelně měnit, protože je nelze jiným způsobem vyčistit. Systémy s HEPA filtry také spotřebovávají více elektrické energie, protože musejí s velkým výkonem nasávat a filtrovat vzduch, který prochází úzkými drážkami filtru, což je navíc velmi hlučné.
nahoru

 

Je systém čištění vzduchu Plasmacluster firmy Sharp schopen odstranit problémy s alergií, např. sennou rýmu, alergii na roztoče nebo prach?

Protože systém čištění vzduchu Plasmacluster není lékařský přístroj, nemůžeme tvrdit, že léčí alergie. Přesto technologie Plasmacluster a filtrační systém, který se skládá z předfiltru, filtru Apatite HEPA a uhlíkových filtrů, si úspěšně poradí s odstraněním alergenů, např. roztočů, srsti nebo pylů, které způsobují sennou rýmu. Systém čištění vzduchu Plasmacluster obsahuje speciální funkci „pyly“, která přináší rychlou úlevu při alergiích tohoto typu.
nahoru

Může systém čištění vzduchu nahradit antiastmatické léky?

Ne, ačkoliv je pravdou, že použití systému čištění vzduchu může vést ke snížení množství podávaných léků. Řada antiastmatik je velmi účinná, což znamená, že jsou užívána během astmatických záchvatů (obvykle vyvolaných znečištěním okolního prostředí). Odstranění těchto faktorů, např. alergenů a nečistot, vede ke zlepšení zdravotního stavu astmatika a také ke snížení množství podávaných léků. Uvědomíme-li si všechny vedlejší účinky užívaných přípravků a finanční zátěž, která souvisí s jejich nákupem, oceníme účinnost technologie Plasmacluster.
nahoru

 

Jsou systémy čištění vzduchu Plasmacluster Sharp účinné v boji proti sporám plísní, které jsou přítomny ve vzduchu?

Ano. Kvalitu vzduchu v dnešních domech vytápěných ústředním topením a s těsnými okny ovlivňuje nejen přítomnost alergenů. Poletující spory plísní mohou vést ke vzniku odpuzující černé plísně, která představuje zdravotní riziko. Ionty Plasmacluster dokáží bleskově obklopit spory poletující ve vzduchu a působením hydroxylových radikálů rozložit jejich buněčnou stěnu, a tím eliminovat nebezpečí a zabránit rozšiřování plísní.
nahoru

 

Dokáží systémy čištění vzduchu Sharp šetřit elektrickou energii?

Ano, systémy čištění vzduchu Sharp šetří energii a jejich provoz je velmi levný.
nahoru

Jsou systémy čištění vzduchu Sharp opatřeny časovým vypínačem?

Ano, lze je nastavit na provoz v délce 1, 4 nebo 8 hodin (týká se modelu SHARP FU-P60SE).
nahoru

Jsou k likvidaci virů nezbytné kladné i záporné ionty? Nestačí k tomu jen záporné ionty?

Samotné kladné nebo záporné ionty nejsou účinné proti virům. Pouze ionty Plasmacluster mají prokazatelnou schopnost likvidovat viry.
nahoru

 

Jsou práva na ochrannou známku Plasmacluster vyhrazena?

U zařízení, která používají tuto technologii, musí být uvedena ochranná známka „Plasmacluster“. Samotná značka je zaregistrována společností Sharp Corporation.
nahoru

Zvýší se účinnost čištění vzduchu, pokud budou v jedné místnosti v provozu dvě ionizační zařízení?

Ano. Čím vyšší počet iontů Plasmacluster, tím vyšší účinek. Dva fungující systémy představují dvojnásobek iontů, což zase vede ke zvýšení a zrychlení čisticího efektu.
nahoru

 

Může špatná kvalita vzduchu zhoršovat problémy související s astmatem a respiračními alergiemi?

K razantnímu nárůstu počtu případů astmatu a respiračních alergií došlo před 20 lety. Ne náhodou se ve stejné době začaly stavět obytné domy a další budovy s vyššími nároky na těsnost a úsporu energie. Souviselo to s energetickou krizí v 70. letech. Poslední výzkumy ukazují, že těsná konstrukce budov vytváří velmi nepříznivé podmínky pro dýchání, a to tím, že uvnitř dochází k zadržování veškerého znečištění a k izolaci od přirozených mechanismů čištění vzduchu přítomných v přírodě. Lékařské zprávy dokládají, že příčinou astmatu je více než cokoliv jiného vliv okolního prostředí. Je tomu tak proto, že většina lidí tráví více než 90 % času uvnitř budov, jejichž vlastnosti negativně ovlivňují stav dýchacích cest. Tyto vlastnosti jsou pro zdraví nebezpečnější než znečištění životního prostředí venku.
nahoru

 

Co jsou to ionty Plasmacluster?

Ionty Plasmacluster jsou shluky ionizovaných atomů. Jsou vytvořeny z částic vody jejich rozpadem na ionty H+ a OH-. Každý z nich je obklopen tisíci částic vody, které vytvářejí iontové klastry (těžké aeroionty). Tato struktura umožňuje mnohem delší existenci ve vzduchu než tzv. záporně nabité ionty. S tím souvisí nesrovnatelně vyšší účinnost při likvidaci nečistot ve vzduchu;
nahoru

 

Proč bych si měl zakoupit čističku vzduchu společnosti Sharp?

Systémy společnosti Sharp využívají jak aktivní (Plasmacluster), tak i pasivní (filtry HEPA) technologii odstraňování nečistot. Elegantní design tohoto spotřebiče je na mnohem vyšší úrovni než u standardních výrobků podobného druhu a zároveň jde o jedny z nejtišších modelů na trhu.
nahoru

 

Proč bychom se měli zajímat o kvalitu vzduchu uvnitř místností?

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) upozorňuje, že vzduch uvnitř místností je v průměru 2- až 10krát znečištěnější než vzduch venku. Navíc za zvyšujícím se množstvím případů astmatu a senné rýmy stojí prudce se zhoršující kvalita vzduchu uvnitř místností.
nahoru

 

Kde mohu používat systém Plasmacluster? Je tento systém účinný pro celou místnost?

Čistička vzduchu Plasmacluster se skvěle osvědčila v obývacích pokojích, ložnicích, jídelnách, zimních zahradách i pracovnách. Díky její nízké hmotnosti a rozměrům ji lze snadno přenášet z místnosti do místnosti. Tradiční zařízení pro čistění vzduchu filtrují znečištěný vzduch jeho propouštěním. Jde o časově náročnou a nedostatečnou metodu, protože u nich nedochází k čištění vzduchu v rozích pokoje. Unikátní technologie Plasmacluster Sharp zajišťuje pronikání iontů Plasmacluster i do nejvzdálenějších koutů místnosti rychlostí 5 m/s, a tím rychle a efektivně čistí vzduch od nečistot.
nahoru

 

Kolik senzorů mají čističky vzduchu Sharp?

Některé z modelů, které jsou dostupné na trhu, mají zabudován jeden pachový senzor, zatímco jiné modely mají dva senzory – jeden, které reaguje na prach, a druhý, který reaguje na pachy.
nahoru

 

Kolik rychlostních režimů mají tyto spotřebiče?

Společnost Sharp vyrábí modely, které mají až 4 pracovní rychlosti: pomalou, střední, vysokou a maximální.
nahoru

 

Jak moc efektivní je systém čištění vzduchu Plasmacluster společnosti Sharp při odstraňování nepříjemných pachů, zejména cigaretového kouře a zvířecích pachů?

Vestavěný generátor iontů Plasmacluster, který emituje do atmosféry kladné a záporné ionty, velmi efektivně neutralizuje nepříjemné pachy z domácnosti, výpary z kuchyně, zvířecí pachy, cigaretový kouř, lidské pachy, zápach z odpadů a toalety. Když ionty Plasmacluster narazí na své cestě na částice nepříjemných pachů, obklopí je, zbaví je toxických látek a zajistí pocit čistého a svěžího vzduchu. Čistička vzduchu společnosti Sharp má navíc speciální funkci bleskového a účinného odstraňování cigaretového kouře.
nahoru

 

Jak čistit uhlíkový filtr?

Uhlíkový filtr vyčistíte ponořením do vlažné vody s přídavkem jemného prostředku na mytí nádobí a lehkým vymácháním v této lázni. Vyčištěný filtr usušíte na rozloženém starém ručníku, na kterém ho necháte sušit jeden až dva dny. Je zakázáno montovat vlhký filtr do čističky, protože tak může dojít k úrazu elektrickým proudem.
nahoru

 

Jak často je potřeba měnit HEPA filtry?

Při běžném způsobu používání musíte HEPA filtr vyměnit jednou za 10 let (týká se modelů KC-A60EUW, KC-A50EUW, KC-A40EUW), jednou za 5 let (modely KC-860E, KC-850ER, KC-850EW, KC-840EB, KC-840EW, FU-P60SE), jednou za 2 roky (modely KC-930EUW, FU-Y30EUW, FU-W28E);
nahoru

 

Jak funguje technologie Plasmacluster?

Principem fungování technologie Plasmacluster je emise kladných a záporných iontů, které se soustřeďují kolem nečistot, např. nepříjemných pachových částic. Když jsou pachové částice obklopeny kladnými a zápornými ionty, dojde k chemické reakci, která spočívá ve „vytažení” atomů vodíku nebo dusíku z těchto částic. Po skončení reakce je částice zneškodněna. Kladné a záporné ionty nesou elektrický náboj, a proto je přitahují kladně nabité alergeny a další nečistoty ve vzduchu. Částice, které jsou výsledkem této reakce, padají k zemi a už nejsou přítomny ve vzduchu, který dýcháme. Technologie Plasmacluster společnosti Sharp využívá jak elektronické, tak i tradiční uhlíkové a HEPA filtry.
nahoru

 

Jaký je rozdíl mezi technologií Plasmacluster a technologií záporných iontů?

Technologii Plasmacluster vyvinula a patentovala společnost Sharp. Tato technologie generuje v podobném množství kladně (+) a záporně (-) nabité ionty. Ionty Plasmacluster zneškodňují viry, spory plísní a další toxické látky, a tím čistí vzduch. Tento efekt potvrdila řada nezávislých institucí na světě. Za pozornost stojí, že technologie záporných iontů, ačkoliv o ní víme, že osvěžuje vzduch, ho ve skutečnosti nečistí, tak jako technologie Plasmacluster. Navíc do dnes neexistuje oficiální certifikát, který by potvrzoval účinky záporně nabitých iontů. Obě metody jsou založeny na odlišných principech. (Funkce kontroly záporně nabitých iontů v přístroji Sharp vede a udržuje iontovou rovnováhu v uzavřené místnosti v přirozeném poměru, který je pro člověka ideální.)
nahoru

 

Jaký je rozdíl mezi režimem práce „čištění” (cleaning mode) a „kontrola iontů” (ion control mode)?

Když čistička vzduchu zahájí práci v režimu „čištění”, kontrolka ukazatele svítí modře a signalizuje emisi kladných a záporných iontů, které odstraňují nečistoty ze vzduchu. Když systém dosáhne uspokojivé úrovně čistoty vzduchu, čistička se automaticky přepne do pracovního režimu „kontrola iontů”. Když kontrolka ukazatele svítí zeleně, systém vypouští do atmosféry záporné ionty, které umožňují dosažení přirozeného iontové rovnováhy.
nahoru

 

Jaké jsou účinky působení iontů Plasmacluster?

Účinek působení proti virům a sporám plísní poletujícím ve vzduchu potvrdily nezávislé instituce po celém světě. Byl také dokázán jejich vliv na rozpad kyseliny octové, styrenu a oxidu dusnatého. Další příklady příznivého vlivu iontů Plasmacluster jsou nadále zkoumány.
nahoru

 

Čemu je potřeba věnovat pozornost při nákupu čističky vzduchu? Odkud zjistím, že jedna je lepší než druhá?

Nejdůležitější věcí, které musíme věnovat pozornost při nákupu čističky, je způsob, jakým přístroj odstraňuje nečistoty ze vzduchu. Důležitá je také velikost částic, které je čistička schopna zachytit, plocha místnosti, kterou dokáže účinně vyčistit, náklady na vyčištění jednoho metru krychlového vzduchu, náklady na náhradní díly a frekvence jejich výměny, náklady na spotřebovanou elektrickou energii, hlučnost, rozměry a vzhled. Ez-Living ocenil systém Plasmacluster právě za použitou technologii, výkon, spolehlivost a cenovou dostupnost.
nahoru

 

V čem spočívá výjimečnost technologie Plasmacluster společnosti Sharp?

Společnost Sharp zjistila, že určité shluky iontů zneškodňují viry a spory plísní. Tento jev prokázala řada nezávislých institucí a důsledkem tohoto objevu bylo udělení japonského ocenění Takagi.
nahoru

 

Nenašel jsem odpověď na otázku, která mě zajímá. Co mám dělat?

Obraťte se prosím na nás e-mailem (kontakt@sharpdirect.eu) anebo telefonicky (mobil: 698 506 803) a položte nám svůj dotaz.
nahoru

 

Které systémy čištění (filtry) kromě technologie Plasmacluster používá společnost Sharp?

Sharp používá filtr True HEPA, který zadržuje částice o rozměrech větších než 0,3 mikronů. Tento filtr se mění jednou za 5 let. (Výpočet vychází z předpokladu, že čistička pracuje v režimu Auto 24 hodin denně v běžně znečištěném prostředí). Nainstalovaný je také uhlíkový filtr, který slouží k odstraňování pachů. Můžete ho podle potřeb vyprat (obvykle několikrát do roka) a vyměnit jedou za 5 let. Předfiltr slouží především k zachytávání prachu a frekvence jeho čištění je závislá na míře prašnosti domácnosti nebo kanceláře. Většina uživatelů čistí tento filtr tak často, jak vysává svůj byt. Vysávání obvykle vede ke vzniku prašného oblaku, který vysavač nepohltí. Kontrola stavu předfiltru den po vysávání je dobrý nápad. Pokud je znečištěný, musíte ho vyčistit. Nebo se můžete řídit pravidlem čištění filtru po třetím, čtvrtém nebo pátém vysávání. Pokud čistička pracuje v režimu Auto 24 hodin denně, kontrolka upozorňující na kontrolu filtru se rozsvítí po dvou měsících. Tato doba samozřejmě závisí na individuálním stavu místnosti, a tak kuřáci a majitelé zvířat budou muset čistit tento filtr mnohem častěji.
nahoru

Odkud zjistím, že mám vyčistit filtry?

Všechny čističky vzduchu firmy Sharp mají kontrolku, která informuje o nutnosti vyčistit filtr. Nachází se na levé straně ovládacího panelu před tlačítkem režimu Auto. Červená barva signalizuje, že je potřeba vyčistit filtry. Po jejich opakované instalaci nesmíte zapomenout resetovat snímače stisknutím příslušného tlačítka na ovládači. Tím umožníte čističce návrat do normálního pracovního režimu.
nahoru

 

Odkud zjistím, že v našem domě nebo dané budově je problém s kvalitou vzduchu v místnostech?

Téměř v každé budově je podobný problém, a proto je velmi pravděpodobné, že i ve Vašem domě bude kvalita vzduchu pokulhávat za optimálním stavem. Zejména pokud Váš dům byl postaven během posledních 20 let. Pokud trpíte astmatem nebo jiným onemocněním dýchací soustavy (př. sennou rýmou), jste více citliví na horší kvalitu vzduchu v interiéru. Podobně pokud je ve Vašem domě vysoká vlhkost nebo neustále něco teče, je přítomnost plísní nebo roztočů je velmi pravděpodobná.
nahoru

 

Jakým způsobem funguje systém čištění vzduchu Plasmacluster? Jaký je skutečný princip jeho fungování?

Systém čištění vzduchu společnosti Sharp čistí vzduch stejným způsobem, jako to dělá příroda, a tedy emitováním nejsilnějších na světě čisticích činitelů: záporných a kladných iontů. Právě ony napadají biologické nečistoty na molekulární úrovni, vyvolávají oxidaci jiných pevných částic a zatěžují nečistoty, čímž zvyšují jejich hmotnost a znemožňují jejich další poletování vzduchem.
nahoru

 

Jakým způsobem se technologie Plasmacluster liší od technologie záporně nabitých iontů?

Technologie Plasmacluster ve skutečnosti zneškodňuje nečistoty, zatímco generátory záporně nabitých iontů produkují ionty, které pouze zatěžují částice nečistot a způsobují jejich klesání k zemi. Při tomto procesu nejsou nečistoty žádným způsobem zneškodněny. Technologie Plasmacluster nejen zatěžuje částice nečistot, ale také je zneškodňuje.
nahoru

Koszyk
Brak produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy